درنگ : با توجه به حلقه دوستان دخترها در این روزها متوجه می‌شوید وقتی یکی از آنها می‌پرسد که کدام لباس بیشتر به او می‌آید یا کدام عکس برای اینستگرام بهتر است، اکثر دوستان او بدترین انتخاب را نشان می‌دهند. دلیل چیست؟ زیرا آنها نوجوان هستند و حسادت امری طبیعی بین آنها آنهاست و یا برعکس بدون توجه به عکس و یا لباس فقط آن را تائید می‌کنند.

در این بین هر از گاهی دوستی پیدا می‌شود که بگوید مثلا در فلان عکس، لبخندت مصنوعی است یا فلان لباس برای اندام تو مناسب نیست. این گونه نظرات ممکن است ابتدا ناراحت کننده و زننده به نظر بیایند اما حقیقت دارند. با توجه به تحقیق جدیدی که در مجله علم روانشناسی منتشر شده است افرادی که این قبیل نظرات را می‌دهند دوستان واقعی هستند و واقعا به شما اهمیت می‌دهند. این افراد از گفتن حقیقت به شما ابایی ندارند.

برن لوپز محقق اصلی این تحقیق توضیح می‌دهد: افراد برای مهربانی کردن می‌توانند بی‌رحم و سنگدل باشند و حتی ممکن است تصمیم بگیرند که به فرد حس بدی منتقل کنند زیرا معتقدند این حس بد به سود او خواهد بود. این در حالی است که فردی که این تصمیم را می‌گیرد از این حس بدی که انتقال می‌دهد نفعی نمی‌برد.

محققان برای انجام این تحقیق ۱۴۰ بزرگسال را در یک محیط آزمایشگاهی گرد هم آوردند و از آنها خواستند که با همگروهی ناشناس خود بازی‌ کامپیوتری کنند.  نتایج تحقیق نشان داد که این حس همدلی است (نه بدذاتی فطری) که باعث شد شرکت کنندگان حس منفی خاصی را به یار خود القاء کنند زیرا معتقد بودند این حس سبب موفقیت یارشان در زمینه بازی کامپیوتری می‌شود.

این تحقیق سبب روشن شدن علل برخی از روابط اجتماعی شد و کمک کرد که به طور مثال ما به دلیل این امر پی ببریم که چرا ما گاهی اوقات سعی می‌کنیم رویه‌ای را در مقابل افرادی که دوست داریم پیش بگیریم و آنها را ناراحت کنیم. دلیل آن این است که ما می‌دانیم که این حس بد به دوستمان کمک می‌کند تا به هدف مورد نظرش برسد.

به عبارت دیگر، حقیقت تلخ است اما همه ما به دوستی که همواره حقیقت را بگوید نیازمندیم.