درنگ : این دو عکس کاملا یکی هستند، از یک مکان،‌ از یک درجه و در یک شرایط نوری و ارتفاع قرار دارند. درواقع این دو عکس دو نسخه یکسان از یک عکس هستند که هیچ نوع ویرایشی روی آنها صورت نگرفته‌است، اما کاربران شبکه‌هایی مانند ردایت می‌گویند عاملی در این عکس باعث می‌شود فکر کنند که دو عکس یکی نیستند.

این تردید باعث شد تا تعدادی از کاربران دو عکس را با فتوشاپ روی هم بیاندازند تا ثابت کنند که هردو آنها یکی هستند (شما هم می‌توانید این کار را در فوتوشاپ انجام دهید). با اثبات یکی بودن دو عکس ‌تنها توضیح باقی مانده خطای چشم و عملکرد مغز انسان در برابر خطوط اریب است. پدیده‌ای که اولین‌بار عصب‌روانشناسی به نام ریچارد گرگوری آن را در قالب مثالی به نام دیوار کافه توضیح داد.

در تصویر خطای دید دیوار کافه، خطوط افقی کاملا موازی هستند اما بیننده آنها را مورب می‌بیند. به گفته محققان خطوط مورب به واسطه تعامل نورون‌های مختلف مغز با یکدیگر درک می‌شوند. انواع مختلفی از نورون‌ها به درک رنگ‌های تیره و روشن واکنش نشان می‌دهند و به دلیل قرارگیری متفاوت رنگ‌ها نسبت به یکدیگر، تکه‌های مختلف خطوط در شبکیه چشم روشن‌تر یا تاریک‌تر می‌شوند.

در مورد تصویر خیابان نیز پدیده‌ای مشابه، اما پیچیده‌تر باعث می‌شود دو عکس مشابه به نظر نیایند و خطوط یکی نسبت به دیگری اریب‌تر دیده شود، این یعنی فریب خوردن مغز با خطوط مورب درون تصویر.

مغز زاویه عکس سمت راست را با عکس سمت چپ مقایسه می‌کند،‌ درحالی که زاویه عکس سمت چپ را با خطوط عمودی درون خود عکس مقایسه و درک می‌کند. از این رو اینطور به نظر می‌آید که زاویه خطوط در عکس سمت راست بیشتر از عکس سمت چپ است.