درنگ: در این فیلم رومانوسفکی با خودرویش به ماه، اعماق اقیانوس و کویرهای پهناور سفر می‌کند و در انتهای فیلم می‌نویسد این خودرو به عشق شما و شاید هم کمی رنگ نیاز دارد. این ویدیو میلیون‌ها بار در فضای مجازی مشاهده شده‌است.