درنگ: سید محمد بطحایی درباره قطع حق عائله‌مندی فرهنگیان زن مجرد بیان کرد: سه سال مقاومت کردیم اما این موضوع از سوی مراجع نظارتی صراحتا مورد تاکید قرار گرفت که باید پرداخت آن به فرهنگیان مجرد قطع شود. مراجع نظارتی گفتند که این پرداخت به نادرستی انجام می‌شود و تهدید کردند اگر لغو نشود ما خودمان لغو می‌کنیم و افراد مورد پیگیری قضایی قرار خواهند گرفت و متاسفانه مجبور شدیم احکام را تصحیح کنیم.