تجاوز به یک دختربچه در خمینی‌شهر تایید شد | تجاوز از سوی ۳ نفر و رها کردن دختربچه در خرابه‌ها