ترانه پاییز اینجاست | ترانه سرا :مسعود امامی

گفتی پاییزُ دوست داری اینم پاییز
اینم هوای از ترانه لبریز
گفتم می ترسم پاییز بیاد و تو نباشی
پاییز اینجاست تو هواشی

پاییز رویای قلبم
بارون نم نم
دنیای با هم

پاییز دنیای با هم
بارون نم نم
رویای قلبم

پاییز اینجاست پاییز اینجاست
بارون خیابون دلخوشی انگیزه با ماست

پاییز اینجاست پاییز اینجاست
من با توام تو با منی ای جانمی جان

پاییز رویای قلبم
بارون نم نم
دنیای با هم

پاییز دنیای با هم
بارون نم نم
رویای قلبم