این کشتی هوایی دارای یک سیستم ایمنی کارآمد است که احتمال وقوع حادثه را به حداقل می‌رساند. در حال حاضر این کشتی به عنوان بزرگترین هواپیمای جهان شناخته می‌شود که می‌تواند تا ۱۰ تن بار حمل کند و برای فرود نیاز به فضای مخصوص ندارد.

æ