درنگ: این زمین گلف وسعتی برابر ۱۳۶۵ کیلومتر دارد و در استرالیا واقع شده‌ است و ۷۲ میدان گلف ۱۸ سوراخه را در خود گنجانده‌ است. اگر بخواهید بازی گلف را در این زمین بزرگ کامل کنید باید چند روز به بازی ادامه دهید.

این زمین از مناطق صخره‌ای کالگورلی در غرب استرالیا تا سدونا در جنوب استرالیا ادامه یافته‌است. حیات وحش این منطقه نیز دست‌نخورده باقی مانده و بازیکنان و تماشاچیان می‌توانند شاهد عبور کانگورو‌ها،‌ دینگوها و مارها از میان میدان بازی باشند.

برخی از سوراخ‌های میدان‌ در مناطق جالب توجهی ایجاد شده‌اند برای مثال یکی از آنها در میان آغل گوسفندان ایجاد شده‌ است. برخی از سوراخ‌ها نیز در نزدیکی پمپ بنزین یا متل‌ها ایجاد شده‌اند تا بازیکنان بتوانند شب را همان جا سپری کنند.

گلف‌بازان از سرتاسر جهان به این منطقه می‌آیند تا بازی در این میدان بزرگ را تجربه کنند،‌ با این‌همه نمی‌توان خطر حضور جانوارن وحشی،‌ کانگوروهای عصبانی و عقاب‌ها را نادیده گرفت. تاکنون چندین‌بار پیش آمده که عقاب‌ها توپ کلف را از زمین قاپیده و با خود برده‌اند.