درنگ :  برنج اصلی‌ترین ماده غذایی را در سبد خوراکی ما ایرانیان تشکیل می‌دهد. برنج و نان دو عنصر اصلی در وعده‌های غذایی سفره ما محسوب می‌شود که البته دلیل اصلی اضافه وزن و چاقی هم به شمار می‌آید. در ادامه به کالری انواع برنج اشاره می‌شود.

  نوشیدن نوشابه چقدر کالری به بدن ما اضافه می‌کند؟

برنج ۳۶۰ کالری، یک کفگیر برنج پخته ۲۵۰ کالری، برنج یک لیوان (۱۹۰گرم) ۶۶۰ کالری، برنج نیم لیوان(۱۳۰گرم)۴۵۰ کالری دارد.

در جداول کالری یا سایت‌های محاسبه کالری به ازای هر مقدار ماده غذایی، یک رقم کالری درج شده است. بنابراین شما ابتدا باید غذای مورد نظر را وزن کنید. سپس با مراجعه با جداول، با یک تناسب ساده بین وزن غذا و کالری آن در جدول، میزان کالری غذای خود را محاسبه کنید.