درنگ: در یک شوی شبانه جفریز اعلام کرد که امشب کارشناس هواشناسی برنامه جلوی دوربین می‌آید و کمک می‌کند تا از تغییرات آب و هوایی جهان مطلع شویم. دقایقی بعد برد پیت جلوی دوربین ظاهر شد و شروع به ارائه گزارشی درباره وض

عیت آب و هوا کرد. دیدن برد پیت به عنوان کارشناس هواشناسی غافلگیری بزرگی بود.

برد  پیت که در برابر نقشه‌ای از جهان ایستاده بود که حرارت از همه جای آن بالا می زد شروع به ارائه گزارش هواشناسی کرد. وی گفت: همه چیز دارد در این نقطه گرم‌تر می‌شود. او سپس همه جای نقشه را نشان داد و به سوال‌های مجری پاسخ داد.

این بازیگر در پاسخ به جفریز که پرسید آیا هیچ پیش بینی‌ برای آینده داری؟ گفت: هیچ آینده‌ای وجود ندارد.

برد پیت به این ترتیب به نقد سیاست‌های محیط زیستی ترامپ پرداخت و تصمیم او برای خروج از توافقنامه پاریس را زیر سوال برد.

این نخستین باری نیست که برد پیت از محبوبیت عمومی‌اش برای هشدار دادن درباره مسایل محیط زیستی استفاده می‌کند. او پس از توفان کاترینا نیز بنیادی با نام «درستش کن» راه انداخت و خانه‌های سازگار محیط زیست در مناطقی از نیو اورلئان برای مردم ساخت.

در صورتی که قرار باشد «برد پیت» از هالیوود بازنشسته شود، شاید بتواند شغل دیگری به عنوان یک کارشناس هواشناسی به دست بیاورد!