درنگ : زندگی قوانینی دارد که می‎گوید رعایت آن‌ها در هر شرایطی الزامی است. اما آیا واقعا این طور است؟ بررسی زندگی افراد موفق البته نشان می‎دهد برخی از قوانین می‏توانند گاهی شکسته شوند.

بیشتر بهتر است

این قانون بیشتر مواقع درست است، اما گاهی برای رسیدن به موفقیت لازم است که وظایفی را روی شانه‏های دیگران بگذارید و روی کار خودتان تمرکز کنید.

مبارزه منصفانه

این کارتان را به صورت منصفانه انجام دهید همیشه بهترین کار است. اما واقعیت این است که گاهی باید برای زودتر رسیدن به هدف هرکاری که لازم است را انجام دهید.

راستگویی

همیشه بهتر است در زندگی صادق باشید و هرگز راستگویی را فراموش نکنید. بماند که بسیاری از افراد موفق اعتراف کردند حداقل چندین بار و زمانی که لازم بوده این قانون را شکسته‌اند.

بها

حتما شنیده‏اید که از قدیم می‏گویند هرچیز خوبی بهایی دارد و رایگان نیست. اما این طور نیست. برای رسیدن به موفقیت باید به دنبال چیزهای خوب رایگان باشید.

همه‎کاره‌‎ها

در زندگی همیشه باید به هر کاری رسیدگی کنید و همه وظایفی که به عهده شماست را انجام دهید. این قانون کلی است. اما می‎‏توانید گاهی به آن عمل نکنید و روی یک هدف خاص تمرکز کنید.