درنگ:  سجاد منافی‌آذر بازپرس امور جنایی تهران درباره اجساد سرهای بریده شده که روز چهارشنبه در اتوبان شیخ بهایی پیدا شده بود، گفت: یک نیم‌تنه و بخشی از پا در نقطه دیگری از تهران پیدا شده که در حال انجام آزمایشات DNA هستیم تا مشخص شود این پیکر متعلق به سرهای پیدا شده است یا خیر. این نیم‌تنه دیروز عصر در مرکز بازیافت زباله تهران در منطقه کهریزک رها شده بود و برخلاف سر‌ها دچار سوختگی نشده و متعلق به زنی جوان است. ما همچنان در حال تحقیق و بررسی روی این پرونده هستیم تا هر چه سریع‌تر به نتایج قطعی برسیم. مقتولان به ضرب گلوله به قتل رسیده‌اند، دو گلوله به سر خانم و یک گلوله به سر آقا شلیک شده که عامل مرگ نیز همین گلوله‌ها بوده و پس از مرگ سر‌هایشان را جدا کرده‌اند.

  تصاویر محل کشف سر بریده زن و مردی جوان در حاشیه اتوبان شیخ بهایی
  تحقیقات پرونده دو سر بریده در تهران آغاز شد

جستجو برای یافتن تن مرد جوان همچنان ادامه دارد.

  کشف دو سر بریده در اتوبان شیخ بهایی تهران