درنگ: طبق اعلام کشاورزان اروپایی، قاره سبز توان تامین نیاز مردم به کره را از امروز تا کریسمس ندارد تا این قاره در «بحران کره» فرو رود. تغییر مقدار تقاضا در بازار و عدم تعادل در تولید نیز باعث شده قیمت کره رکورد بزند.

پیدر توبورگ مدیر «آرلا فود» یکی از بزرگ‎ترین تولیدکنندگان لبنیات در دنیا با ۱۲ هزار و ۵۰۰ کشاورز شاغل در اروپا به رویترز گفت: بعد از قیمت خیلی پایین سال گذشته در حال حاضر در تمام دنیا بحران شیر وجود دارد. در نتیجه به طور قطع ممکن نیست از حالا تا کریسمس تقاضای مردم برای خرید کره تامین شود.

قیمت کره در حال حاضر برای هر ۱۰۰ کیلوگرم ۶۱۲ یورو است که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.