درنگ: این روزها کالری شماری در دستور کار افرادی قرار گرفته است که رژیم غذایی دارند. استفاده از یک ترازوی گرم شمار در آشپزخانه‌های این افراد برای اندازه‌گیری دقیق وزن و حتی کالری مواد غذایی تبدیل به یکی از عادت‌های روزانه برخی افراد شده است. تخم‌مرغ هم از آن دسته غذاهاست که در وعده‌های سه‌گانه ما کاربرد زیادی دارد و از آن در تهیه کیک‌ها و غذاهای متنوعی استفاده می‌کنیم.

در ادامه بانک کالری تخم‌مرغ منتشر شده است که میزان کالری موجود در انواع تخم‌مرغ‌های مصرفی را نشان می‌دهد. این جدول کمک می‌کند ما با اطمینان خاطر نسبت به مصرف تخم‌مرغ اقدام کنیم.

کل چربیفیبرکربوهیدراتپروتئینکالرینام ماده غذاییردیف
۱۴٫۶۷۱۴٫۱۴۱۷کرم تخم مرغ۱
۴۱٫۶۰۰۴۸٫۴۵۶۸تخم مرغ خشک۲
۱۰٫۸۰۰۱۲٫۵۱۴۷تخم مرغ آب پز۳
۳۰٫۵۰۰۱۶٫۱۳۳۹تخم مرغ زرده خام۴
۱۰٫۸۰۰۱۲٫۵۱۴۷تخم مرغ کامل خام۵
۶۰۱۱۵٫۷۱۱۸فرنی تخم مرغ۶
۰۰۰۹۳۶تخم مرغ سفیده خام۷
۰۰۰۷۳٫۷۲۹۵تخم مرغ سفیده خشک۸
۱۰٫۸۰۰۱۲٫۵۱۴۷تخم مرغ آب پز با پوست۹
۷۰تخم مرغ آب پز(یک عدد)۱۰
۷۰تخم مرغ متوسط(یک عدد)۱۱
۱۳۰تخم مرغ نیمرو(یک عدد)۱۲
۱۰٫۷۰۰۱۲٫۷۱۴۷تخم مرغ کامل خمیر خام۱۳
۱۰٫۹۰۰۱۲٫۴۱۴۳تخم مرغ کامل خام۱۴
۱۲٫۷۰۰۱۵۱۷۴تخم مرغ سرخ شده بدون روغن۱۵
۱۳٫۹۰۰۱۳٫۶۱۷۹تخم مرغ سرخ شده در روغن نباتی۱۶
۵۰تخم مرغ (زرده تنها) یک عدد۱۷
۲۰تخم مرغ- سفیده تنها (یک عدد)۱۸
۲۱٫۹۴٫۷۲۳٫۵۱۲٫۱۳۳۳آجیل و برنج بو داده با پودر تخم مرغ۱۹
۲۳٫۹۴٫۹۱۸٫۱۱۳۳۳۵آجیل و تخمه بو داده با پودر تخم مرغ۲۰
۲۹٫۲۰۶۴۰٫۲۵۰۷رویه شیرینی تهیه شده از شکر و سفیده تخم مرغ و کره۲۱
۸۹۰۸۹٫۹۰۳۳۷رویه شیرینی تهیه شده از شکر وسفیده تخم مرغ شکری۲۲
۲۹٫۷۲٫۹۵۰٫۹۵٫۷۴۸۱کیک شکلاتی با رویه تهیه شده از شکر و سفید تخم مرغ۲۳
۹۴٫۱۰۹۵٫۱۰٫۹۳۶۰رویه شیرینی تهیه شده از شکر و سفیده تخم مرغ رویال۲۴
۸۹٫۸۰۹۰٫۶۱۳۴۴رویه شیرینی تهیه شده از شکر و سفیده تخم مرغ فوندانت۲۵
۳۰٫۶۰٫۷۵۲٫۴۴٫۵۴۹۰کیک اسفنجی با رویه شیرینی تهیه شده از شکر و تخم مرغ و کره۲۶