درنگ: در روزهای اخیر، خبر رونمایی لباس هخامنشیان در تخت جمشید توسط یک بانوی شیرازی در صفحات مجازی می‌چرخد که لباسی بدون نقص را به رخ تماشاگران کشیده است.

این راز لباس‌هایی است که در نگاره‌های تخت جمشید به چشم می‌خورد. بلند، باقوار و بر پایه صنایع دستی.

در مورد پوشاک خاص زنان در دوره هخامنشیان آمده است: از روی برخی نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومی برمی‌خوریم که پوششی جالب دارند. پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است.

به زنان دیگر آن دوره نیز برمی‌خوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادری مستطیل شکل، بر روی همه لباس خود افکنده و در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز، پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان است.

این رخداد دیگر بار بر لزوم توجه به داشته های فرهنگی و لزوم گسترش استفاده از این لباس‌های تاریخی در مدهای اسلامی و ایرانی امروزی صحه گذاشته و با تداوم چنین حرکاتی تحسین هر بیننده ایرانی و خارجی را به دنبال خواهد داشت.

عکس منتشر شده از بانوی شیرازی با لباس هخامنشیان در تخت جمشید را در ادامه ببینید.