درنگ:  در صبح آن روز ۱۹ تن از اعضای القاعده، چهار هواپیمای تجاری – مسافربری را ربودند. دو هواپیما را در فاصله‌های زمانی گوناگون به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و هواپیمای سوم را به پنتاگون واقع در ارلینگتون در ویرجینیا زدند. هواپیمای چهارم هم در زمینی نزدیک شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد.

متاسفانه هیچ‌کدام از مسافران این پروازها زنده نماندند. کشته شدگان این حمله‌ها ۲٬۹۷۴ تن بودند که با در نظر گرفتن ۱۹ هواپیماربا در کل شمار کشته‌های این حمله‌ها به ۲٬۹۹۳ تن می‌رسد.

بیشتر کشته شدگان این حمله‌ها مردم عادی و شهروندان بودند که ملیت آن‌ها از ۹۰ کشور گوناگون جهان بود. این حادثه و آن روز به حدی تلخ بود که هنوز بعد از ۱۶ سال هیچکس ذره‌ای از آن را فراموش نکرده است.

اما در این میان برخی از کانون‌های تبلیغاتی این حادثه را به عنوان کلید استفاده کرده و درست یا غلط از آن تبلیغات زیادی ساخته‌اند که در ادامه چند مورد از آنها را می‌بینید:

این تبلیغ هم بلایای طبیعی را با حادثه یازده سپتامبر و البته غرق شدن کشتی تایتانیک مقایسه کرده و می‌گوید: هشت میلیون نفر در سال به خاطر آب آلوده می‌میرند و این آمار خیلی بیشتر از تلفات این دو حادثه است

 

تشبیه برج‌های دوقلوی در حال سوختن به سیگار و مضرات آن هم دستمایه یک تبلیغ دیگر است که از حادثه یازده سپتامبر الگوبرداری کرده است

 

این تبلیغ یک شرکت در حوزه کامپیوتر هست و با تشبیه مادربرد به محله منهتن میگه شاید روزی کامپیوتر شما هم هدف حملات قرار بگیرد

 

این شرکت هندی آرتروز مفاصل را به هواپیماهای تروریست تشبیه کرده و گفته همه فکر می‌کنن قوی هستن اما آرتروز یک روز نابودشون می‌کنه!

 

این هم طرح امید سیفی است که البته به سفارش برندی زده نشده است