مور این آپارتمان را در سال ۲۰۱۶ خریداری کرد و در راه تخریب، اندازه گیری و بازسازی گسترده‌ای از جمله پایین آوردن سقف‌ها و جا به جایی دیوارها به منظور بازسازی داخلی که احتمالا توسط لوکوربوزیه پیش بینی شده بود، گام برداشت.

بررسی طرح از آرشیو بنیاد لوکوربوزیه در پاریس نشان داد که آپارتمان‌های برلین در اصل باآنهایی که در مارسی قرار داشتند، مشابه بودند. با این حال، اختلاف میان مقامات برلین و لوکوربوزیه به احتمال زیاد منجر به ایجاد تغییر در فضای داخلی از طراحی اصلی توسط تیم طراحی سال ۱۹۵۰در برلین شده است.

برای بازسازی آپارتمان، ارتفاع سقف ۲۴ سانتیمتر کاهش یافته است از ۲٫۵ متر به ۲٫۲۶ متر، در حالی که آشپزخانه و پله ها با استفاده از طرح مارسی حذف شده‌اند. رنگ ها با خطوط رنگی لو کوربوزیه انتخاب شدند، در حالی‌که لامپ‌ها و مبلمان از عکس‌های مطالعه شده از آپارتمان‌های مدل در سال ۱۹۵۲ انتخاب شده بودند و با کتاب‌های کوربوزیه که از فروشگاه‌های عتیقه در برلین، مارسی و پاریس خریداری شده بودند تزیین شدند.

این پروژه تلاش دارد تا ایده‌ها و نظریه‌های لو کوربوزیه را از پنج اصل معماری تا تئوری رنگ و طراحی مبلمانش به نمایش بگذارد. آپارتمان ۲۵۸ از زمان باز شدن در سال ۲۰۱۸ از سوی معماران سراسر جهان بازدید شده است و به منظور فروش آپارتمان به عنوان یک پروژه کامل طراحی شده است.