درنگ :  رمضانعلی آذری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان از بازداشت دو عضو شورای شهر و پیمانکار یک پروژه عمرانی به دلیل نزاع خبر داد و عنوان کرد: با توجه به اینکه اجرای طرح عمرانی با عنوان تقاطع هم سطح میدان ورزش در سطح شهر قوچان زمان‌بر شده است موجب بروز برخی از نارضایتی‌ها به خصوص در میان اهالی محدوده طرح شده است و همچنین در بحث تردد شهری هم برای مجموعه شهرستان مشکلاتی را در پی داشته است.

وی یکی از دلایل نارضایتی مردم را وجود شبهاتی در خصوص اجرای این طرح دانست و افزود: در ابتدای اجرای این طرح مقرر بوده ظرف مدت ۹۰ روز کاری این پروژه به بهره برداری برسد و این در حالی است که اکنون مدت زمان زیادی از اجرای این طرح گذشته است و هزینه بسیاری را بر دوش مردم منطقه گذاشته و تمام این موارد موجب انباشت نارضایتی دربین مردم شده است.

آذری با اشاره به وقوع درگیری در روز ۲۱ بهمن ماه جاری در محدوده اجرای این طرح گفت: اخیرا چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر قوچان به محل اجرای پروژه واقع در میدان ورزش رفته‌اند و با مهندسین طرح و مجری طرح موجبات درگیری را فراهم کردند که پس از انجام تحقیقات اولیه در این زمینه و با ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی با توجه به شکایت متقابل طرفین این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه از مجروح شدن یک مهندس و یک کارگر شاغل در موضوع پروژه خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه جراحات وارده در سطح حاد نیست اما با شکایت متقابل طرفین دلیل کافی برای بازپرسی برای بازداشت تحقیقی طرفین وجود دارد و بر همین اساس دو تن از اعضای شورای شهر و پیمانکار پروژه بازداشت شدند و احتمال بازداشت دو تن دیگر از اعضای شورای شهر هم وجود دارد.