کنایه شهرونگ ضمیمه روزنامه شهروند به حرکت احمد نجفی در گل گرفتن درب شورای صنفی نمایش

 

 

کنایه زنده یاد علی معلم به احمد نجفی

 

 

کنایه بی‌قانونی به شیبدار کردن پست مخابرات خیابان انقلاب

 

طنز بی‌قانونی در مورد وزیر راه | آن وزیر متولد نجف درس خوانده در انگلیس

 

مدیریت بحران گل آلود

 

 

شعر بی‎قانونی برای احمد نجفی

 

 

نیش‌خند به خودکفایی‌های دولت پیشین

 

 

کاریکاتور نیش خند