درنگ : اگر به ۱۰۰ فرد ثروتمند در دنیا نگاهی بیاندازید ممکن با خود فکر کنید که آنها ثروتشان را از کسی گرفته‌اند یا اینکه خودشان آن را ساخته‌اند. اگر فکر می‌کنید که بیشتر آنها خودشان ثروتشان را ساخته‌اند٬ حدس درستی زده‌اید٬ اما باز هم ممکن است فکر کنید خود ساخته‌ها هم حتما نسبت به شما نکات قوت بیشتری داشته‌اند.

تقریبا تبدیل از هیچ به میلیارد …

پدر مارک زاکربرگ دندانپزشک بود و شاید خیلی کمک به میلیاردر شدنش نکرد ولی ممکن است فکر کنید حداقل لازم نبود که در مورد فردایش نگران باشد.

هیچ تردیدی نیست که سرگی برین هم خود ساخته است ولی با خود می‌گویید پدر و مادرش ریاضی‌دان بوده‌اند و تحصیلات بالا داشته‌اند و این اولین دلیلی است که باعث موفقیت او در درس خواندنش شده است.

تحقیقات نشان می‌دهند بیش از نیمی از میلیاردرها یا خانواده فقیری داشته‌اند یا تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند یا هم فقیر بوده‌اند و هم تحصیلات نداشته‌اند.