سالانه صدها میلیون بطری پلاستیکی حاوی آب و انواع نوشیدنی‌های دیگر تولید و به فروش می‌رسند. این بطری‌های پلاستیکی به خاطر قابلیت‌هایی چون سبک و نشکن بودن بسیار محبوب هستند. اما بعد از پایان نوشیدنی چه بر سر بطری می‌آید؟