درنگ: اینفوگرافیک زیر نشان می‌دهد هر رنگ کت و شلوار بهتر است با کدام رنگ کفش‌ها پوشیده شوند. البته اطلاعات این اینفوگرافیک اطلاعات پایه‌ای هستند. برای مثال اگر برای کت و شلواری کفش قهوه‌ای توصیه شده است نوع قهوه‌ای و این که تیره باشد یا روشن را خودمان تعیین می‌کنیم.