سقط جنین انتخابی – یعنی سقط جنین به دلیل جنس پیش بینی شده جنین – اغلب این اتفاق زمانی میافتد که یک تعصب جدی جنسیتی برای داشتن فرزند پسر وجود دارد. بیشتر در کشورهای شرق و جنوب آسیا، عمل گسترده انتخاب جنسیت، باعث شده نسبت جنسیتی پسران متولد شده بسیار بیشتر از دختران باشد.

در مقابل، در ایالات متحده، شواهد محدودی وجود دارد که مهاجران از این مناطق یا هر جای دیگری سقط جنین بر اساس جنسیت را در این کشور انجام می دهند. ممنوعیت سقط جنین انتخابی٬ مسئولان ارائه دهنده این عمل را مجبور می‌کند که نه تنها تمام دلایل زنان برای سقط جنین را مورد سوال قرار دهند، بلکه همچنین زنان جوامع آسیایی-آمریکایی را محکوم می کنند.

این قوانین به عنوان چاره‌ای برای از بین بردن تبعیض جنسیتی، این نوع سقط جنین را کمتر قابل دسترسی می کند اما قانونگذاران روش های انتخاب جنسیت دیگر، مانند مرتب سازی اسپرم یا تشخیص ژنتیکی پیش از باروری را ممنوع نکرده‌اند.

آریزونا قانونی را تصویب کرده است که زن٬ سقط را به علت نژاد محروم می کند. قانونگذاران و فعالان مخالف سقط جنین ادعا می‌کنند بر اساس آمار سقط جنین درمیان زنان لاتین و آفریقایی-آمریکایی بسیار بیشتر از زنان سفید پوست است.

در سال ۲۰۱۳، داکوتای شمالی اولین ایالتی بود که سقط جنین در موارد غیر طبیعی جنین را ممنوع کرد، حتی در مواردی که جنین دارای شرایطی است که با زندگی ناسازگار است و قبل یا بعد از تولد فوت خواهد کرد.