درنگ : تصویر اصلی به ۹ بخش تقسیم شده است:  سطل‌های تفکیک زباله٬ کامیون‌های حمل زباله تفکیک شده٬ ایستگاه حمل زباله٬ زمین دفن زباله٬ تبدیل به کود٬ نیروگاه تبدیل زباله به انرژی٬ زباله‌های قابل بازیافت٬ مهندسی مجدد زباله‌های بازیافتی و در نهایت فروش محصولات بازیافتی. زباله‌ها در ابتدا به چهار رنگ تفکیک شده‌اند٬ آبی برای زباله‌های قابل بازیافت٬ سبز برای زباله‌های زیست تجدید پذیر٬ قرمز برای زباله‌های خطرناک و زرد برای سایر زباله‌ها.

این اینفوگرافیک کمک می‌کند تا فهم بیشتری نسبت به بازیافت زباله‌ها داشته باشیم و اهمیت آن را بیش از پیش متوجه شویم همان طور که در سمت چپ تصویر کشور‌هایی با بالاترین نرخ بازیافت زباله نسبت به جمعیت را شاهد هستیم.

derang-garbage-classification