درنگ: اگر نگاهی به آمار خودکشی در ایران و جهان بیاندازیم متوجه خواهیم شد که کشور ما در رده  ۱۲۰ دنیاست. با توجه به جمعیت کشورمان از هر ۱۰۰ هزار نفر ۵ نفر در سال خودکشی کرده‌اند این درحالی است که کشور گویان با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت سالانه ۳۵۲ نفر را به خاطر خودکشی از دست می‌دهد:

 

تمام اطلاعات این اینفوگراف از صحبت‌های حسین اسدبیگی رئیس اورژانس اجتماعی کشور و سازمان آمار ایران گرفته شده است