اگر در زمان مدرسه جدول ضرب یاد نگیرید٬ به راحتی و کمی تمرین می‌توانید آن را یاد بگیرید. سایر توانایی‌ها نیز به همین صورت هستند و افرادی که در اینفوگرافیک زیر شاهد آن هستید قانون یادگیری در سن مناسب و حتی پایین را زیر پا گذاشته‌اند و ثابت کردند که در هر زمان و سنی می‌توان موفق شد حتی در ۱۰۳ سالگی!

derang-too-late-to-learn-late-bloomers-people-who-succeeded-infographic