1-derang-how-einstein-started-infographic

اما آغاز تمام این‌ها چه بود؟ بر اساس کتاب والتر ایساکسون٬ یک قطب نما بود. آلبرت پنج ساله در حالی که مریض حال روی تخت دراز کشیده بود٬ پدرش قطب نمایی برایش آورد تا با آن بازی کند. آلبرت چگونگی کارکردش را سوال کرد و شنیدن اینکه قطب نما‌ها توسط نیروی مغناطیسی زمین کار می‌کنند برایش توضیح کافی‌ نبود. او می‌خواست بداند که واقعا چگونه کار می‌کند. او می‌خواست آن را تصور کند.

از موقع مواجه شدن با قطب نما و کتاب‌های زیادی که بعد‌ها خواند٬ تنها یک کتاب بود که به طور خاص تصورات آلبرت را مانند رعد بر هم زد. به اندازه‌ای که او شروع به تصور همه چیز در ذهنش کرد. آن کتاب People`s Book on Natural Science بود. نویسنده‌اش به طور خاص خواسته بود تا خوانندگان سفری خیالی به فضا داشته باشند.

نکته: نشانه واقعی هوش و فهم٬ دانش نیست بلکه تخیلات است.