درنگ: ۸۷ درصد از دختران مدارس دولتی نیوجرسی گزارش دادند که حداقل یک بار رفتار جنسی ناخواسته و ناخوشایند در مدرسه را تجربه کرده‌اند. پسران نیز اعلام کرده‌اند ۷۷ درصد مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

 

آمریکا

دادگاه عالی ایالات متحده توجه خود را از آزار و اذیت جنسی در محل کار به آزار و اذیت جنسی در مدارس جلب می‌کند. انجمن‌های محلی آموزش و پرورش به راهنمایی دادگاه نه تنها در مورد چگونگی جلوگیری از آزار و اذیت دانش آموزان، بلکه در مورد چگونگی محافظت از آنها و آموزش روی آورده‌اند.

عدم پذیرش آزار و اذیت جنسی در مدارس و تمایل سنتی به اخراج دانش آموزان به سادگی ممکن است به زودی قیمت بالایی برای هیئت مدیره مدارس محلی به ارمغان بیاورد.

در نیوجرسی آمریکا طبق قوانین ایالتی ارتکاب تجاوز جنسی در صورتی‌که (۱) قربانی کمتر از ۱۳ سال باشد؛ یا (۲) قربانی ۱۳، ۱۴ یا ۱۵ ساله باشد و مجرم وضعیت برتری حقوقی، حرفه‌ای یا نظارتی نسبت به قربانی داشته باشد، مرتکب جرم شده است. مجازات این جرم حبس به مدت ۱۰ تا ۲۰ سال و جریمه تا ۲۰۰۰۰۰ دلار یا هر دو جریمه است.

سوءاستفاده جنسی کودکان از جنایات بیرحمانه و نقض جدی حقوق بنیادین است. توسعه اینترنت و تسهیل سفرهای بین المللی این پدیده را بیشتر تشدید می‌کند. قربانیان سوء استفاده و استثمار باید محافظت و مراقبت ویژه را در اختیار بگیرند. پیشگیری بسیار مهم است.

اروپا

مطالعات نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کودکان در اروپا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. این پدیده در حال کاهش نیست و اشکال خاص خشونت جنسی در حال افزایش نگرانی است. مبارزه با این جنایات بسیار دشوار است. کودکان آسیب پذیر هستند و اغلب از ارایه گزارش هرگونه حادثه شرمنده‌اند و می‌ترسند.

بسیاری از مدارس آلمانی اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوء رفتار جنسی برنامه ریزی می‌کنند؛ بعضی از ایالت‌‌های فدرال مثل برمن هر نوع ارتباط جنسی بین معلم و دانش آموز را ممنوع کرده‌اند، اما کافی نیست.

 

درصد افراد بالغی که در اروپا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند

تا به امروز، بسیاری از موارد سوء رفتارهای جنسی گزارش نشده و بسیاری از مجرمان قادر به ادامه کار با دانش‌آموزان دیگر با تغییر دادن مدرسه هستند و هرگز عواقب جرمی که مرتکب شده‌اند را تحمل نمی‌کنند. دلیل این امر، بر اساس تحقیق ZEIT Online، عدم رهنمودهای روشن در مورد چگونگی مقابله با چنین شرایطی و فرهنگ سکوت است.

بر اساس یک مطالعه توسط موسسه جوان آلمانی تنها ۱۳٪ از مدارس دارای کد پیشگیری از خشونت جنسی هستند و بسیاری از آنها در حال ایجاد این کد نیستند.