گرد و غبار و ریزگرد متاسفانه سال‌هاست میهمان شهرها و خانه‌های مردم اهواز و جنوب کشورمان است. گاه این پدیده چنان مانع دید می‌شود که مدارس و دانشگاه‌های این شهرها تعطیل و ادارات نیمه تعطیل می‌شوند. تصویری ببینید از یک عروسی در جنوب کشور:

  چرا مجلس بودجه گرد و غبار خوزستان را حذف کرد؟