درنگ: با استفاده از چوب در طراحی داخلی می توان طراوت و شادابی طبیعت را به درون فضای خانه آورد.ایده های جالب و متنوعی را می توان با کاربرد چوب پیاده کرد و محیط اطرافمان را متنوع تر و پویاتر کنیم.
از کنار هم قرار دادن شاخه درختان می توان پارتیشن های زیبایی برای فضاهای داخلی و خارجی خلق کرد و یکنواختی فضا را متنوع نمود.

 

از موارد دیگر کاربرد چوب  در طراحی داخلی به کار بردن متنوع برش های عرضی تنه و شاخه درختان در کف و دیوار ها و همچنین دیوارهای فرعی  به جای استفاده ار دیوارپوش ها و کفپوش ها یکدست و کارخانه ای است

چوب را می توان به صورت متنوع به کار برد.برای طراحی جزییات خانه مثل نرده، کف پنجره، قرنیز و تزیینات خانه میتوان از شاخه و تنه درختان استفاده کرد.