درنگ : شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی گرد و غبار و آشغال‌ها را با جارو به داخل خاک‌انداز هدایت می‏کنید نتواند باقی‎مانده آن که به جارو چسبیده را جدا کنید. بهتر است با راه حل اخیر برای این موضوع آشنا شوید؛ جارو و خاک‏اندازی که در اروپا طراحی شده و تولید انبوه آن آغاز شده است.