درنگ: قدیمی‎ها می‏گویند «ببخش و بگذر». اما اگر می‎خواهید ازدواج کنید، بیشتر به این توصیه فکر کنید. تحقیقاتی در دانشگاه تنیز نشان داده همسرانی که به خاطر کارهای اشتباه و منفی بخشیده می‏شوند بیشتر آن را انجام می‎دهند.

در آزمایشی روی ۱۳۵ زوج تازه ازدواج کرده از آن‎ها خواسته شد که امور روزانه‎شان را یادداشت کنند. تمرکز هم روی این بود که اگر همسرتان اشتباهی کرد او را بخشیدید یا نه. همسرانی که همسرشان را به خاطر اشتباهشان بخشیده بودند دو برابر بیشتر شاهد تکرار آن اشتباه بودند.

پروفسور جیمز مک‎نالتی در این باره می‎گوید: بخشیدن به همسرانی که اشتباهی کرده‎اند این انگیزه را می‎دهد که دوباره آن را تکرار کنند که این امر در نهایت به رابطه ضربه می‎زند.

معنی این نیست که هرگز نباید کسی را بخشید، بلکه باید مانع اخلاق و رفتار بد شد و دلیل اصلی این رفتار را پیدا کرد. در واقع باید ریشه‏ای با آن مبارزه شود. اگر قرار باشد بدون توضیح، همسرتان را ببخشید مشکل پیش خواهد آمد.