درنگ: المر با دیگر فیل‌ها فرق دارد. همه‌ فیل‌ها خاکستری هستند اما او چهارخانه و رنگارنگ است و هر جا می‌رود، همه او را می‌شناسند. المر فیل شوخ و بامزه‌ای است و همیشه باعث شادی و خنده دیگران می‌شود.

اما المر از این که با دیگران تفاوت دارد، چندان راضی نیست. به همین دلیل یک روز صبح زود از گله فیل‌ها جدا می‌شود و با توت‌های وحشی خود را به رنگ خاکستری در می‌آورد تا شبیه دیگران شود.

وقتی المر دوباره به گله‌ فیل‌ها برمی‌گردد، هیچ کس او را نمی‌شناسد. المر در ابتدا راضی است اما اندکی بعد احساس می‌کند که مشکلی وجود دارد. فیل‌ها همه ساکت و جدی ایستاده بودند. المر طاقت نمی‌آورد و از ته دل فریاد سر می‌دهد! فیل‌ها که تازه المر را شناخته‌اند، از ته دل می‌خندند. در همین حال باران شروع به باریدن می‌کند و رنگ بدن المر را می‌شوید و او دوباره رنگارنگ می‌شود.

فیل‌ها به پیشنهاد فیل پیر، تصمیم می‌گیرند که هر سال این روز را جشن بگیرند و نام آن روز را «روز المر» بگذارند. در این روز همه‌ فیل‌ها خودشان را رنگ می‌کنند و رنگارنگ می‌شوند. المر هم در این روز خود را به رنگ فیلی در می‌آورد. اگر در این روز به یک فیل معمولی به رنگ خاکستری برخوردید، بدانید که او باید المر باشد.

این داستان، فردیت و پذیرش خود را به همان‌گونه که هستیم ستایش می‌کند. کودکان با خواندن این داستان به ارزش تفاوت‌ها پی می‌برند و به تفاوت‌ها احترام می‌گذارند. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، حق ترجمه و چاپ کتاب المر اثر دیوید مک‌کی به فارسی و در ایران را از ناشر اصلی اندرسون پرس در انگلیس خریداری کرده و این کتاب را با ترجمه هورزاد عطاری با کیفیت بسیار عالی منتشر کرده است.