درنگ: در این ویدیو که به نوعی کنفرانس را افتتاح کرد،‌ کارمند جدیدی وارد اتاق سرورهای اپل می‌شود و در نهایت بی‌توجهی کابل برق سرورها را قطع می‌کند. در نتیجه این کار تمامی اپلیکیشن‌ها پاک می‌شوند و هرج و مرج برپا می‌شود.

بدون وجود اینستاگرام زنی جوان در خیابان ایستاده و فریاد می‌زند سلفی؟ تا در غیاب اپلیکیشن، افراد بتوانند به صورت فیزیکی از خود سلفی بگیرند. در جایی دیگر گروهی از مسافران تلاش می‌کنند وارد خانه‌ای شوند درحالی که مالک خانه فریاد می‌زند اینجا Airbnb (اپلیکیشن اجاره خانه) نیست.

بدون وجود اپلیکیشن ویز و گوگل مپ رانندگان توانایی رانندگی یا خواندن نقشه را از دست داده‌اند و با یکدیگر برخورد می‌کنند. بدون وجود اپلیکیشن اسنپ‌چت، تعویض صورت‌ها به صورت فیزیکی و با کمک جراحی انجام می‌شود. در گوشه‌ای دیگر نیز مردی درحال کوبیدن چکشی روی آب‌نبات‌هایی رنگی است که اشاره به نوعی فیزیکی از بازی کندی کرش دارد.