در این وضعیت، کودک روی باسن نشسته، زانوها را به عقب خم می‌کند، کف پاها برگردانده شده و پاها به طرفین باز می‌شوند و اینگونه به مفاصل و استخوان های خود آسیب می رسانند.

  ۶ روش برای تقویت زبان | همراه کودکانتان کتاب داستان بخوانید
  چرا نباید اسباب بازی‎ زیادی برای کودکان خرید؟