درنگ : طبق آخرین رده‌بندی میزان شادی در ۱۵۱کشور مختلف دنیا، ایران در جایگاه صد و پنجمین کشور شاد دنیا قرار گرفته است.