درنگ : وزن کم کردن می‎تواند بسیار فریبنده باشد. مخصوصا اگر مدام در اطرافتان غذاهای چرب و شیرینی ببینید و آنقدر عاشقش باشید که نتوانید آن‌ها را نادیده بگیرید. در این شرایط نه گفتن به خوراکی‌ها بسیار سخت است.

اما برای کسانی که رژیم دارند توصیه‎هایی داریم. مغز شما ممکن است باعث شود شما چاق شوید. همیشه ممکن است ذهن شما برایتان مانعی بسازد که باعث شود از اهدافتان دور شوید. محققان اما معتقدند شروع یک رژیم خوب همیشه با کلمه «… کار را نمی‎کنم» است.

در مواد خوراکی مواردی هستند که همه می‌دانند نباید خورده شوند. مثل شکلات. اولین قدم در هر رژیم این است که بگویید «من … چیز را نمی‎خورم» یا «من نباید …. بخورم». هرگز نباید گفت «اجازه ندارم» یا «نمی‌‏توانم» چیزی را بخورم.

محققان معتقدند وقتی این جملات را مدام با خودتان تکرار کنید مغزتان مقاومتش را می‌‏شکند و این کار باعث می‎شود دیگر مانعی برای وزن کم کردنتان وجود نداشته باشد. همچنین راحت‎تر می‏‌توانید از خوردن مواردی که خودتان برای خودتان منع کردید دوری کنید.

دانشمندان معتقدند این جملات، جملاتی قدرتمند هستند و این «نباید»ها باعث می‎شوند جدیت شما برای رسیدن به هدفتان بیشتر شده و در نتیجه راحت‎تر به هدفتان برسید.