درنگ :  اکنون این روبات مجهز به فناوری هوش مصنوعی به یک فعال حقوق زنان تبدیل شده است، آن هم در کشوری که زنان به تازگی اجازه رانندگی در خیابان‌هایش را به دست آورده‌اند.

دیوید هنسون مدیرعامل شرکت هنسون روباتیکز می‌گوید به تازگی در عربستان شاهد تلاش برای دستیابی به ارزش‌های مترقی بوده‌ است و سوفیا نیز یکی از مدافعان بزرگ حقوق زنان و ‌حقوق بشر در این کشور به شمار می‌رود.

با وجود ایده مثبتی که پشت این اقدام نهفته است اما طبیعت سوفیا با موقعیتی که در آن واقع شده شرایطی طنز‌آلود ایجاد کرده‌ است. روبات‌ها و هوش مصنوعی حقوقی ندارند اما سوفیا حق شهروندی عربستان را دارد، درست مانند روبات دیگری که اخیرا شهروند ژاپن شده‌است. از این رو دفاع از حقی چنین ارزشمند و مترقی در یک جامعه توسط روباتی که ذاتا حقی در جوامع انسانی ندارد، کمی غیرعادی به نظر می‌آید.

اما پی‌یر بارو مدیر شرکت آیوا  معتقد است زمانی که سوفیا تا این حد به شهرت رسیده‌است می‌توان از آن برای تاکید بر موضوعاتی مهم و خاص استفاده کرد.

هنسون می‌گوید سوفیا درحال حاضر بیشتر یک کودک است تا بزرگسال. گاه ذهن او کاملا کودک است و گاه بزرگسال می شود و دایره واژگانش نیز در حد یک فارغ‌الحصیل کالج است. این یعنی سوفیا هنوز کامل نشده‌است.