درنگ :  اهورا پسر بچه دوساله‌ای بود که ۲۲ مهرماه از سوی دوست مادرش مورد تجاوز قرار گرفت.

مادر اهورا مدتی قبل از همسرش جدا شد و بعد از آن با مردی ارتباط برقرار کرد. روز حادثه، همسایه‌ها در یکی از شهرهای استان گیلان صدای جیغ و فریاد اهورا را از خانه شنیدند اما تلاش‌ها برای باز کردن درب خانه بی فایده ماند.

آنها پلیس را در جریان گذاشتند، بعد از ورود همسایه‌ها به داخل خانه مشخص شد که مرد جوان اهورای دو ساله را مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار داده است. قاتل بعد از اینکه می‌بیند اهورا از شدت درد و خونریزی آرام نمی‌شود، چندین بار سرش را به دیوار کوباند.

وقتی او به بیمارستان انتقال می‌یابد، درصد هوشیاری‌اش به سه رسیده بود اما روز گذشته بر اثر ضربات وارد شده فوت می کند. پزشکی قانونی اعلام کرده است که علاوه بر کبودی، دنده اهورا شکسته بود.

ظهر امروز پیکر اهورا در رشت به خاک سپرده شد.

مادر اهورا نیز بنا به تشخیص پلیس و به علت همدستی با قاتل اهورا در بازداشت به سر می‌برد.