درنگ: شب گذشته صدای انفجار مهیبی به همراه لرزش ساختمان‌ها قائمشهر را فرا گرفت. در پی این حادثه نیروهای امدادی و آتش نشانی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. طی این حادثه که در زمینی خالی و متروکه رخ داد چاله‌ای نسبتا بزرگ در اثر این انفجار ایجاد شد.

مردم ساکن حوالی آن منطقه از ۱۵ دقیقه قبل از انفجار می‌گویند، شیء نورانی در آسمان آن منطقه مشاهده کردند که به یکباره ناپدید شد و پس از آن صدای انفجار مهیبی شنید شد که منجر به شکستن شیشه‌های برخی منازل و پرت و جابجا شدن چند نفر در داخل ساختمان های خود شد.

  تصویر محل انفجار در قائم شهر که یک مجروح بر جای گذاشت | شایعه برخورد شهاب سنگ تکذیب شد

ذکریا اشک پور سخنگوی اورژانس مازندران گفت: حادثه انفجاری که شب گذشته در شهرستان قائمشهر اتفاق افتاد مصدوم جدی نداشت.

وی گفت: تنها مردی حدودا ۶۰ ساله در اثر خرد شدن شیشه به دلیل جراحت سطحی توسط اورژانس به بیمارستان ولیعصر منتقل شد. انفجار در فضای آزاد اتفاق افتاده و علت حادثه در دست بررسی است.

مدیرکل امنیتی استانداری مازندران نیز گفت:

* علت انفجار قائم شهر در دست بررسی است
* هیچ قطعه، شی و ترکشی در محل مشاهده نشده است
* اثراث به جا مانده از این حادثه فقط خاک و خاکستر بوده که این خاکستر نیز در حال حاضر در آزمایشگاه در دست بررسی قرار دارد
* احتمال وجود شهاب سنگ تا حدودی وجود دارد اما هنوز نمی‌توان آن را تایید کرد.
* این انفجار باعث شکستن شیشه‌ برخی خانه‌ها شده و گفته شده یک نفر هم زخمی شده است.