درنگ:  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت گفت: دو سارق «بنیتا» ۸ ماهه در پاکدشت شناسایی و دستگیر شدند و هر دو به سرقت و آدم ربایی اعتراف کردند. در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا قتل عمدی بوده یا خیر، البته هنوز زود است که به نتیجه برسیم زیرا دیشب بعد از این که جسد کشف و اقدامات اولیه انجام و دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر شد تا نهایتا معاینات انجام و کالبدشکافی انجام شود و پس از آن پزشکی قانونی نظرش را اعلام کند.