درنگ: بهرام پارسایی عضو فراکسیون امید و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: پرونده سعید طوسی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت اما یکی از پرونده‌های محرمانه بود و انتظار ما هم برخورد به گونه‌ای دیگر بود. نه در نظر افکار عمومی و نه در من نماینده مجلس پرونده سعید طوسی بسته نشده ولو اینکه این پرونده بسته شده باشد.

وی افزود: بدون شک عدم برخورد یا برخوردهای دوگانه با جرم‌های مشابه هم می‌تواند عدالت ما را زیر سوال ببرد و هم باعث افزایش بی‌اعتمادی در جامعه شود.

پارسایی گفت: پارسایی با اشاره به دوگانگی برخورد قوه قضاییه با پرونده‌ها گفت: ما به این موضوع نقد داریم زیرا ابعاد مختلف پرونده‌ها باید رسیدگی باشد.

این نماینده مجلس افزود: این گونه نیست بگوییم پرونده سعید طوسی بسته شده بنابراین پرونده مدرسه شهرک غرب هم باید بسته شود. به نظر من، افراد دیگر هم که پرونده آنها در افکار عمومی همچنان باز است، باید به صورت جدی رسیدگی شود.