مطهری: آتش زدن پرچم آمریکا و برجام در صحن مجلس رفتاری بد بود | مردم آمریکا را در برابر خودمان قرار ندهیم
  انتقاد تند یک نماینده مجلس از آتش زدن پرچم آمریکا در صحن مجلس | آتش به اختیارشان را به سطح آتشبازی در مجلس کشانده‌اند!