درنگ: محمد خاکپور ملی پوش سرشناس و کاپیتان پیشین نوشت:

جناب آقای حاتمی کیا

در افکار پریشان خود همیشه فکر می کردم شما از جنس مردم هستید! و هر کاری را به نرخ روز انجام نمی دهید.

اما وقتی دیدم نان شب خود را به قیمت وحشت روحی همسران و خواهران ایران زمین و ایجاد هزاران لطمه و صدمه روحی به خردسالانی که برای تفریح و بازی به مراکز خرید آمده اند بدست می آورید و به هیچ وجه این ترس و وحشتی که قطعا سالیان دراز در ذهن این کودکان باقی خواهد ماند و مشکلات عدیده ای را برایشان ایجاد خواهد کرد برای شما مهم نیست! از خودم بدم آمد نه از شما!

از خودم متنفر شدم نه از شما! به دلیل اینکه چگونه این همه سال شما را ایرانی و مردمی می پنداشتم.

کودکی که با دیدن حرکات وحشیانه عوامل شما شب به خواب نمی رود، دختر جوانی که به خاطر بی خردی {تیم} شما و اندیشه پول پرست {کمپین تبلیغاتی } تان از وحشت چند روزی غذا نمی خورد، فرزند من، خواهرمن و مادر من است اگر چه هیچ وقت آنها را ندیده باشم.

به همین دلیل این {ایجاد وحشت در بین مردم برای فروش فیلم } شما را قابل بخشش نمی دانم.

جناب آقای حاتمی کیا به امید کمی تفکر

  فیلم | داعشی «به وقت شام» با اسب در پردیس کوروش!
  فیلم | همه جنجال فیلم حاتمی‌کیا در پردیس کوروش | حمله داعشی‌ها به کوروش، واکنش تند مردم و حرف‌های یک زن با حاتمی‌کیا در سالن سینما
  واکنش ابراهیم حاتمی‌کیا به تبلیغات خشن و عجیب داعشی فیلم «به وقت شام» در پردیس کوروش | حلالمان کنید
  عکس | وحشت یک دختر در پردیس کوروش از حمله داعشی‌های فیلم «به وقت شام»