درنگ : منیژه‌ حکمت در واکنش به اقدام احمد نجفی در گل گرفتن در شورای صنفی نمایش نوشت: یادتونه تئوریسین فرهنگی احمدی‌نژاد بودید و با کمال بی‌شرمی ما را تحقیر می‌کردید!

  واکنش مشاور انتخاباتی قالیباف به اقدام احمدی نجفی | شاید روزی دهان همه ما را گل بگیرند!

 

  فیلم | احمد نجفی درب شورای صنفی نمایش را گِل گرفت!

اظهارات احمد نجفی و دلایلش برای گل گرفتن درب شورای نمایش را در زیر ببینید: