اوما تورمن که در فیلم‌های “پالپ فیکشن” و دو‌گانه “بیل را بکش” با تارانتینو و واینستین همکاری داشته می‌گوید در صحنه تصادف خودرو در فیلم “بیل را بکش” با تارانتینو دچار مشکل شده‌است. به گفته او برای بازی کردن در آن صحنه تقاضای بازیگر بدل کرده زیرا خودرو مشکل فنی داشته، اما این درخواست با خشم تارانتینو مواجه شده و کارگردان او را تشویق کرده که خود ماشین را براند که در نهایت به سانحه و زخمی شدن تورمن منجر شده است.

این واقعه رابطه تورمن و تارنتینو را شکراب کرد. تورمن می‌گوید در طول ۱۵ سال گذشته فیلم مربوط به این صحنه تصادف غیرقابل بخشایش را در اختیار او نگذاشته‌اند. تورمن می‌گوید در زمان تصادف دردی وحشتناک را تجربه کرده و تصور کرده دیگر هرگز قادر به راه رفتن نیست. او می‌گوید تمایلی به انجام این صحنه نداشته اما کارگردان او را وادار به راندن خودرو کرده‌است.

تورمن همچنین با انتشار این فیلم در صفحه اینستاگرامش واینستاین را متهم به تلاش برای پنهان ساختن این سانحه کرده است.