درنگ : عباس امیری‌فر گفت:

* چه شده است که امروز احمدی‌نژاد دم از آزادی زندانیان سیاسی می‌زند؟!

* احمدی‌نژاد و نزدیکانش در جلسات خصوصی علیه امام و رهبری موضع می‌گرفتند.

* احمدی‌نژاد آدم متوهمی بود.

* مرحوم اخوی آقای احمدی‌نژاد؛ حاج داوود خیلی از ایشان ناله می‌کرد و گله‌مند بود. در روزهای آخر حیات ایشان که به ملاقاتشان رفتم حاج داوود می‌گفت من اگر به این وضع افتادم، بیمار شدم و سکته کردم به خاطر رفتارهای زشت و زننده اخوی‌ام است که بالاخره هم به همین دلیل هم جان خود را از دست داد.

* عدم تعادل روحی آقای احمدی‌نژاد اثرش را در خانواده‌اش هم گذاشته است. امروز اگر نزدیکان ایشان جرات کنند آنها هم می‌گویند که از حرکات بچه گانه ایشان چه آسیب‌هایی دیده‌اند.