درنگ: رادیو تفلیس گزارش داد که در حال حاضر کسانی که قبلا در این بانک حساب داشتند و کارت اقامت آنها آماده نیست، حساب آنها بلوکه شده است. گرجستان اخیرا مقررات اقامت اتباع خارجی را در این کشور سخت‌تر کرد.

نخست وزیر گرجستان هفته پیش از اصلاح و تغییر مقررات ارائه اقامت دائمی برای اتباع خارجی در این کشور خبر داد. «گئورگی کویریکاشویلی» در جلسه هیات دولت اظهار داشت: برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، وزارت دادگستری گرجستان پیش نویس اصلاح قانون را تدوین خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس مقررات جدید، مجوز اقامت دائمی به آن عده از اتباع خارجی داده می‌شود که در ۱۰ سال اخیر در گرجستان اقامت داشته باشند.

بر اساس قوانین فعلی گرجستان، این مدت ۶ سال است و مدت اجازه برای اقامت موقت از ۶ سال فعلی به ۱۲ سال افزایش داده می‌شود.

کویریکاشویلی همچنین خاطرنشان کرد: اتباع خارجی اگر پس از گذشت ۶ سال هدفشان اقامت دائمی در گرجستان نباشد به آنها مجوز اقامت موقت داده می‌شود.

ایرانیان بدون اخذ ویزا می‌توانند به گرجستان سفر کنند. جمعیت گرجستان در اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی به سه میلیون و ۷۲۹ هزار نفر رسید. گرجستان به دلیل تعرفه صفر و رژیم لغو روادید با اتحادیه اروپا دارای جذابیت برای اتباع خارجی برخی کشورها است.