زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی (ع) در پنجمین همایش مادرانه جمعیت امام علی که با محوریت زنان باردار و نوزادان در شرایط بحران، برگزار شد، به ضرورت ارایه طرح مادرانه در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پرداخت و گفت: بخش بزرگی از مشکلاتی که زنان در بحران زلزله کرمانشاه با آن روبرو بودند مربوط به مباحث بهداشتی، بارداری و زایمان، احساس نا امنی و انجام وظایف روزمره و مدیریت فرزندان در شرایط کاملا متفاوت بحرانی ، سوء تغذیه و عدم امکان مطرح کردن نیازهای زنانه به دلیل شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه بود.

او ادامه داد: بر اساس تحقیقات میزان اضطراب و افسردگی در این مناطق هم از لحاظ عمق و هم کمیت در بین زنان به نسبت مردان بیشتر بوده است؛ شاید به این دلیل که مردان با تعاملات اجتماعی امکان برون ریزی احساساتشان را داشتند در حالی که زنان از چنین امکانی بی بهره بودند.

رحیمی افزود: پس از زمین لرزه کرمانشاه بیش از ۷۰۰ زن باردار در مناطق زلزله زده شناسایی شدند. زنانی که تا چند ماه آینده باید فرزندان خود را به دنیا بیاورند، امروز با افسردگی بارداری دست وپنجه نرم می کنند.