درنگ : ابوالقاسم چیذری با اشاره به اینکه دستفروشی “بدون سد معبر” با تعریف مکان و زمان مناسب در دستور کار شرکت شهربان قرار گرفته است، تصریح کرد: شهرداری تنها شغل هایی که دارای پروانه کسب از انجمن صنفی باشند را به رسمیت می شناسد، اما رویکرد آن به مسئله دستفروشی با نگاه انسانی و اسلامی بوده و براساس تحولات مبتنی بر قانون، شرکت شهربان از سال ۹۴ در شهرداری تهران شکل گرفته و با رویکرد دستفروشی بدون سد معبر فعالیت می کند.

  • ساماندهی ۶۰ درصد دستفروشان در تهران

وی با بیان اینکه در حوزه ساماندهی دستفروشان خلاء قانونی وجود دارد، افزود: طبق آمار، جمعیت دست فروشان در ۵ محور تهران به نسبت سال ۹۴ ، ۵۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران با اشاره به اینکه از سال ۹۴ تاکنون ۶۰ درصد دستفروشان تهران ساماندهی شده اند، خاطرنشان کرد: بیشترین اهتمام شهرداری تهران بر رفع موانع شهری است و برای حفظ کرامت شهر و شهروندان در صورت امکان، موضوع جمع آوری دستفروشان مطرح نیست و بیشتر رفع سد معبر و ساماندهی در این حوزه مورد تاکید است.

بخش‌هایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید:

*اولین فاز ساماندهی در اسفند سال ۹۴ صورت گرفت و از بین ۱۳۰۰ دستفروش معابر خیابان ۱۵ خرداد، ۳۰۰ نفر در خیابان باب همایون ساماندهی شدند.

* در اسفند ۹۵ نیز ۲۰ نقطه پرتردد شهری که توسط دستفروشان اشغال شده بود، شناسایی و در محلی نزدیک فعالیت خودشان ساماندهی شدند تا ضمن جلوگیری از سد معبر بتوانند از این راه امرار معاش کنند. همچنین در نقاطی که فضای خالی برای ساماندهی این افراد وجود نداشت، ساعات مشخصی برای فعالیت آن ها در نظر گرفته شد تا ضمن جلوگیری از ازدحام در معابر به فعالیت خود ادامه دهند.

*در شهریور امسال  بزرگترین حرکت در ساماندهی دستفروشان صورت گرفت که براساس آن  ۳۰ هزار دستفروش  در ۱۵ روز پایانی تابستان در ۲۰ نقطه شهر ساماندهی شدند که به عنوان “تابو شکنی در تاریخ بلدیه” محسوب می شود.

*اگر ارگان های دیگر نیز در حوزه ساماندهی دستفروشان ورود کنند، ساماندهی دستفروشان تسهیل می شود. به طور مثال در ساعات نیمه شب شاهد کلونی های جگرفروشان در شهر هستیم که در صورت همکاری کارشناسان وزارت بهداشت و عدم تائید سلامت محصولات آن، به راحتی می توانیم این دستفروشان را ساماندهی کنیم.یکی دیگر از معضلات سد معبر مربوط به وانت بارها است که براساس آمار، ۴۵ درصد نارضایتی شهروندان تهرانی از سد معبر را به خود اختصاص می دهند در صورتی که با همکاری پلیس راهور و جریمه این افراد،  شاهد کاهش چشمگیر آن ها خواهیم بود.

*در گذشته گزینش نیروهای شهربان حداقل ۹ ماه به طول می انجامید و بسیاری از نیروهای فاقد شرایط لازم حتی بعد از استخدام در صورت تخلف اخراج شده اند.

*در گذشته نوعی نگاه سنتی به شهربان وجود داشت اما اکنون تمام افراد مشغول در این شرکت براساس گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد دریافت می کنند، همچنین براساس اطلاعات کمیته انضباطی در ۶ ماهه اول سال ۹۶ نیز ۹۰ شهربان اخراج شدند که دلیل اخراج  ۶۰ درصد این افراد اهمال و قصور بوده و تنها ۴۰ درصد دلیل اخراج این افراد،  فحاشی و ارتشاء بوده است.